[Tản văn] Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa?

Mục lục

Lưu ý: Bấm vào đoạn muốn xem tự động di chuyển đến nội dung cần xem.
Đoạn 1: Chúc anh sẽ hạnh phúc với những người khác.
Đoạn 29: Ngoại tình.
Đoạn 56: Lười yêu.
Đoạn 66: Yêu đúng cách.
Đoạn 68: Khổ tâm.
Đoạn 70: Tiếc làm gì em.
Đoạn 75: Tình đầu.
Đoạn 76: Mùa đông.
Đoạn 79: Lời kết.